Menu

Blog Post

Autor: Contfisc.ro

       Pe fondul modificarilor legislative continue avand ca scop combaterea fraudelor in domeniul TVA, ANAF a emis Ordinul 17/2015, cu aplicabilitate de la 01 februarie 2015.

   Ordinul stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care solicita aplicarea regimului de TVA:

     – odata cu inregistrarea la Registrul Comertului, daca declara ca va depasi plafonul de 220.000 lei sau opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa, conform art. 153 alin. (1) lit. a din Codul Fiscal. Optiunea presupune depunerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA (Formular 098) si a „Declaratiei pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA” (Formular 088) odata cu documentatia de infiintare la Registrul Comertului.

      – ulterior inmatricularii societatii, in conditiile nedepasirii plafonului de 220.000 lei, dar daca se opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa, in conformitate cu art. 153 alin. (1) lit c din Codul Fiscal. Optiunea presupune depunerea Formularului 088 odata cu declaratia de mentiuni (Formular 010).

   – in cazul eliminarii neconformitatilor care au condus la anularea din oficiu de catre autoritatile fiscale competente a codului de inregistrare in scopuri de TVA, in conformitate cu art. 153 alin (9^1) din Codul Fiscal. Solicitarea persoanelor impozabile aflate in aceasta situatie presupune depunerea Formularului 088 odata cu „Cererea de inregistrare in scopuri de TVA” (Formular 099).

Criteriile pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA a acestor persoane sunt:

    a) persoana juridica nu are interdictie de a desfasura activitati economice in spatiul destinat sediului social si/sau in spatiul aferent sediilor secundare si nici in afara acestora;

    b) niciunul dintre administratori si/sau asociatii persoanei juridice impozabile nu inregistreaza in cazierul fiscal infractiuni impotriva legislatiei financiar-contabile si fiscale;

    c) evaluarea decatre organul fiscal a intentiei si capacitatii persoanei juridice de a desfasura activitati economice aflate in sfera TVA.

   Pentru documentarea indeplinirii fiecarui criteriu, persoanele juridice solicitante au obligatia depunerii unor declaratii, in conformitate cu Ordinul 17/2015.

     Documentatia este supusa verificarii de catre organul fiscal competent, care emite Decizia de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA in termen de:

              – o zi lucratoare de la data depunerii documentatiei complete

             – 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei completate

             – 30 de zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in urma controlului directiei regionale antifrauda competente.

       Astfel, in noua reglementare privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, se hotaraste clar procedura declansarii unor inspectii efectuate de catre Direcita Regionala Antifrauda in cazul prezentarii de informatii incorecte, incomplete sau neclare de catre persoanele juridice privind desfasurarea de activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA. Ordinul 17/2015 a intrat in vigoare incepand cu 01 februarie 2015.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *