Menu

Serviciile noastre

Contactati-ne pentru o oferta personalizata

     

     Evidenta contabila si fiscala

   Misiunea noastra este de a contribui la dezvoltarea afacerii partenerilor nostri. Pentru a va putea asista sa va indepliniti obiectivele in conditii de maxima profitabilitate, noi va informam si cautam in permanenta solutii si oportunitati legislative adaptate specificului afacerii dumneavoastra.

    Va putem asista cu urmatoarele servicii contabile:

 • tinerea sau supravegherea contabilitatii
 • servicii de contabilitate primara
 • servicii de contabilitate financiara si de gestiune
 • servicii de contabilitate PFA
 • servicii de contabilitate simplificata
 • completarea registrelor contabile obligatorii
 • intocmire/verificare şi semnare situatii financiare semestriale si anuale (bilant)
 • acordarea de asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii
 • refacere evidenta contabila
 • executarea altor lucrari cu caracter financiar-contabil, de organizare administrativa şi informatica
 • servicii şi asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor de impunere la bugetele de stat si local
 • depunerea declaratiilor fiscale la autoritatile corespunzatoare
 • obtinerea certificatelor fiscale
 • reglarea fisei sintetice pe platitor la administratia financiara

     Serviciile noastre se pot adapta in functie de solicitarile dumneavoastra, pentru a ne plia cat mai bine pe specificul si nevoile activitatii dumneavoastra!

   

     Consultanta fiscala

   Reglementarile fiscale romanesti au cunoscut in ultimii 20 de ani o permanenta tendinta de revizuire si actualizare la legislatia europeana. In consecinta, ele au dobandit un amploare si complexitate ridicata.

   In practica, normativele in domeniul fiscal pot deveni uneori neclare, interpretabile sau chiar insuficiente. Din acest motiv, noi ne propunem sa va asistam in abordarea aspectelor fiscale cu prudenta si profesionalism.

     In materie de fiscalitate, serviciile noastre constau in:

 • consultanta in domeniul taxelor si impozitelor (impozitul de profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile din salarii, TVA) – cote, determinare, mod de calcul, facilitate, scutiri, prevederi de evitare a dublei impuneri
 • certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii
 • asistenta şi servicii pe probleme de procedura fiscala
 • asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale
 • asistenta pe parcursul derularii inspectiei fiscale
 • asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

   Pentru obtinerea unei opinii profesioniste si specializate, ne puteti contacta.

    Expertize contabile sau fiscale

    Va putem asista cu urmatoarele categorii de servicii de expertiza:

 • expertiza contabila judiciara - dispusa de organele judiciare
 • expertiza contabila extrajudiciara – la solicitarea persoanelor fizice sau juridice in conditiile prevazute de lege
 • expertiza fiscala la solicitarea organelor fiscale sau a oricaror altor persoane sau entitati interesate
 • efectuarea analizei economico-financiare
 • evaluari patrimoniale

     Ne puteti contacta pentru orice spete care necesita opinia unui expert contabil sau a unui consultant fiscal, pentru reconstituirea realitatii unor operatii de natura economica, financiara si/sau fiscala, pe baza documentelor, datelor si informatiilor furnizate de dumneavoastra.

      Salarizare si resurse umane

   Functionarea optima a departamentului de resurse umane presupune cunoasterea temeinica a legislatiei in domeniu si personal specializat. Ne recomandam a fi un partener de incredere, cu solide abilitati si cunostinte in domeniul serviciilor de personal.

     Va punem la dispozitie servicii privind salarizarea, precum:

 • consultanta privind salarizarea
 • intocmirea statelor de plata si calculul drepturilor si obligatiilor salariale
 • evidenta si raportarea concediilor medicale, de maternitate, de odihna, fara plata etc. in baza prevederilor legale
 • servicii legate de plata salariilor pe card
 • intocmirea sau verificarea declaratiilor privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate
 • consultanta sau servicii de raportare in REVISAL;
 • intocmirea formalitatilor de raportare, respectarea termenelor de raportare in REVISAL

    Va propunem urmatoarele servicii de evidenta personal:

 • consiliere in elaborarea Regitrului de Ordine Interioara
 • consiliere privind gestionarea dosarului angajatului
 • intocmire fisa postului
 • completarea documentelor de angajare, modificare, suspendare sau incetare relatii contractuale cu angajatii
 • intocmirea adeverintelor de salariu
 • consiliere in materia raporturilor de munca
 • informare permanenta in privinta reglementarilor legislative, cu sublinierea oportunitatilor adaptate afacerii dvs.

   Apeland la serviciile noastre, beneficiati de servicii de specialitate in domeniul resurselor umane, concomitent cu diminuarea cu pana la 50% a costurilor cu eventuala angajare a personalului in departamentul propriu. 

     Asistenta si consiliere la inceperea unei afaceri

  Deoarece ne-am propus sa fim alaturi de partenerii nostri inca de la infiintare, ne recomandam a fi o echipa de profesionisti care sa va indrume in procesul laborios al infiintarii sau modificarii unei entitati, in conditii optime de timp.

    Va propunem urmatoarele servicii:

 • asistenta la infiintarea societatilor comerciale
 • asistenta la infiintarea PFA (profesii liberale sau activitati independente)
 • consiliere privind cedarea folosintei bunurilor (intocmire si depunere contract de inchiriere, act aditional la contractul de inchiriere, declararea incetarii inchirierii inainte de termen)s
 • consultanta in privinta inregistrarii fiscale in functie de specificul si obiectivele afacerii dumneavoastra
 • asistenta la modificarea actului constitutiv
 • depunerea declaratiilor de mentiuni
 • instruirea personalului privitor la semnificatia si modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul entitatii
 • consiliere in verificarea partenerilor de afaceri

  Puteti scapa de stresul birocratic al infiintarii/modificarii afacerii dumneavoastra, apeland la serviciile noastre! 

     Consultanta privind guvernanta corporativa (consultanta privind implementarea/dezvoltarea controlului intern managerial – OMFP 946/2005)

  Conform Ordonantei nr. 119/1999 republicata, entitatile publice au obligatia implementarii si dezvoltarii unui sistem de control intern/managerial cu privire la utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public cu eficienta, eficacitate si economicitate.

  In acest sens, prin OMFP 946/2005 s-a aprobat Codul controlului intern/managerial si s-au definit cele 25 de standarde pe care fiecare entitate are obligatia sa le implementeze. Conducerea entitatii publice trebuie sa ia masurile necesare organizarii unei structuri cu atributii in sensul implementarii exigentelor legale si a elaborarii si dezvoltarii unui set de proceduri proprii, adaptate activitatii desfasurate.

   Neindeplinirea obligatiilor legale poate atrage in sarcina entitatii amenzi usturatoare.

  Entitate publica = autoritate publica, institutie publica, companie/societate nationala, regie autonoma, societate comerciala la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar, cu personalitate juridica, care utilizeaza/administreaza fonduri publice si/sau patrimoniu public. (art.2, lit. m) din Ordonanta nr. 119/1999)

     Pentru a veni in sprijinul dumneavoastra, va oferim asistenta in vederea indeplinirii exigentelor legale. Va putem oferi consultanta privind :

 • analiza initiala a sistemului de control intern existent la nivelul entitatii publice
 • constituirea unei structuri cu atributii de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si/sau dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 • elaborarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial
 • parcurgerea etapelor necesare implementarii sistemului de control intern managerial (identificarea riscurilor, definirea obiectivelor, stabilirea planului de actiuni, urmarirea rezultatelor)
 • identificarea activitatilor si a nevoii de elaborare si/sau dezvoltare de proceduri specifice entitatii
 • modalitatea de elaborare a procedurilor proprii
 • instruire personal in privinta implementarii si dezvoltarii sistemului de control intern managerial
 • programarea si efectuarea operatiunilor de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial
 • elaborarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, acesta urmand a se prezenta ca anexa la situatia financiara a exercitiului bugetar incheiat. (art.4, alin (3) din Ordonanta 119/1999)

   Ne puteti contacta pentru o oferta personalizata, adaptata specificului activitatii dumneavoastra.

    Servicii conexe activitatii de consultanta financiar-contabila

 • consultanta de specialitate privind pregatirea documentatiei de participare la licitatii publice sau private
 • consiliere privind intocmirea devizelor-oferta de lucrari in cazul serviciilor specializate in domeniul constructiilor
 • consiliere privind pregatirea ofertelor financiare
 • consiliere privind intocmirea situatiilor de plata in cazul societatilor de constructii sau prestari servicii in domeniul constructiilor
 • efectuarea pentru persoane fizice şi juridice de servicii profesionale care presupun cunoştinţe de contabilitate sau fiscalitate
 • raportari interne conform cerintelor intreprinzatorului/managementului companiei
 • formularea de opinii specializate in probleme financiar-contabile, fiscale sau de guvernanta corporativa la solicitarea clientilor

    In functie de solicitarile dumneavoastra, ne putem diversifica serviciile pentru a va putea oferi solutiile de care aveti nevoie. 

INTREBATI-NE SI VA VOM RASPUNDE!

        Serviciile noastre in domeniul financiar-contabil, fiscal sau managerial pot avea caracter permanent sau ocazional, conform solicitarilor dumneavoastra.

Cateva Avantaje

ale colaborarii cu noi...

Profesionalism

Va puteti baza pe o echipa cu experienta, dobandita pe parcursul a peste 10 ani de activitate in domeniul financiar-contabil si managerial

Calitate

Cautam in permanenta solutii economice optime pentru imbunatatirea continua a afacerii dumneavoastra

Flexibilitate

Va puteti concentra asupra aspectelor cheie ale afacerii dumneavoastra, fara a avea grija suplimentara a evidentei si multiplelor raportari financiar contabile

Siguranta

Colaborarea cu partenerii nostri se face pe criterii de transparenta si legalitate, in baza contractelor incheiate intre parti

Legislatie la zi

Veti fi informat in permanenta cu privire la noutatile legislative cu impact asupra activitatii fiscale si financiare a afacerii dumneavoastra

Profitabilitate

Externalizarea serviciilor de contabilitate necesita costuri mai mici cu pana la 60% decat in cazul existentei si sustinerii unui departament propriu