Menu

Blog Post

Autor: Contfisc.ro

      Incepand cu 09.05.2015, intra in vigoare noile prevederi privind operatiunile de incasari si plati in numerar, conform Legii nr. 70/02.04.2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor de plata.

      Legea nr. 70/2015 nu mai reglementeaza doar operatiunile cu numerar efectuate intre persoane juridice, asa cum se intampla pana in prezent, ci are o sfera de aplicabilitate mult mai largainstituind noi reguli in privinta incasarilor si platilor efectuate de:

     – persoane juridice,

     – persoane fizice autorizate,

     – intreprinderi individuale,

     - intreprinderi familiale,

     – liberi profesionisti,

     – persoane fizice care desfasoara activitati in mod independent,

     - asocieri si alte entitati cu sau fara personalitate juridica de la/catre oricare dintre aceste categorii de persoane.

       Noile reglementari se aplica operatiunilor de incasari si plati efectuate atat in lei, cat si in valuta, pe teritoriul Romaniei. In cazul tranzactiilor in valuta, incadrarea in plafoanele nou instituite se efectueaza in functie de cursul de schimb valutar, comunicat de BNR, de la data efectuarii operatiunilor de incasari si plati.

    Conform Lg. 70/2015, se pot efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, doar in limita urmatoarelor plafoane:

       a) incasari in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana din categoria celor mentionate la paragraful anterior;  

       b) incasari efectuate de magazinele de tip cash&carry in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana din categoria celor mentionate la paragraful anterior;

         c) plati in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana din categoria celor mentionate la paragraful anterior, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

       d) plati catre magazinele de tipul cash&carry in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei, efectuate de persoane din categoria celor mentionate la paragraful anterior;

         e) plati si avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;

           f) incasarile in numerar de la persoane fizice, reprezentatnd cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, precum si contravaloarea unor bunuri sau a unor prestari de servicii se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana. Sunt interzise incasarile fragmentate de la o persoana, pentru incasarile in numerar cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

          g) platile in numerar catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana. Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre o persoana, pentru tranzactiile mai mari de 10.000 lei;

         h) opertiunile de incasari si plati in numerar intre persoane fizice, altele decat cele realizate prin intermediul institutiilor autorizate de BNR, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie. Sunt interzise incasarile si platile fragmentate in numerar pentru tranzactiile mai mari de 50.000 lei.

             Fata de plafoanele de mai sus, Legea interzice platile/incasarile fragmentate in numerar. Legiuitorul stabileste ca operatiunile fragmentate cu numerar reprezinta fractionarea sumei de plata/incasat in mai multe transe, pentru a evita plafonul de plata/incasare in numerar stabilit prin lege.

         Persoanele din categoria celor enumerate la paragraful anterior pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice, in baza documentelor justificative prezentate de platitori.

         Operatiunile de incasari in numerar efectuate de persoanele definite de Legea nr.70/2015 de la persoane fizice NU sunt plafonate in cazul livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii care se efectueaza cu plata in rate, cu conditia incheierii de contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform legii.

        Plafoanele-limita prevazute de Legea 70/2015  NU se aplica pentru urmatoarele operatiuni:

     – depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile autorizate de BNR, inclusiv in automatele de incasari in numerar;

     – plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute, efectuate in acest sens;

     – plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;

    – retragerea de numerar din conturi deschise la institutii autorizate de BNR pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal prevazute de lege si pentru alte operatiuni de plati efectuate catre persoane fizice, altele decat cele care sunt supuse plafonarii (potrivit literei (g), mai sus amintite);

    – transferarea de sume  prin intermediul institutiilor specifice autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al UE si notificate catre BNR, potrivit legii;

    – depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

     Este interzisa acordarea oricaror avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar.

     Se observa faptul ca noua reglementare nu mai exclude cheltuielile de protocol din calculul plafonului zilnic de plati.

        Pentru persoanele care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevazute de Legea nr. 70/2015 sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

       Prevederile Legii 70/2015 NU se aplica contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a acestei legi.   

       Nerespectarea prevederilor privind plafoanele zilnice pentru operatiunile de incasari si plati in numerar constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 10% din suma incasata/platita care depaseste plafonul stabilit pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 100 lei. Acordarea de avantaje clientilor pentru efectuarea de plati in numerar se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 4.500 lei.

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *