Menu

Blog Post

Autor: Contfisc.ro

        Recentele modificari legislative in privinta modificarii OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si definirea mult-discutatei notiuni de BACSIS naste mari controverse.
        Operatorii economici utilizatori ai caselor de marcat au posibilitatea de a opta printr-un Regulament propriu intre a pastra bacsisul la dispozitia unitatii sau a-l distribui salariatilor.
        O prima controversa in acest sens apare la optiunea distribuirii bacsisului catre salariati.
        In ciuda declaratiilor publice ale diversilor reprezentanti ai Guvernului, difuzate prin mass-media si interpretate precum ca bacsisul distribuit salariatilor nu este un venit de natura salariala, reglementarile actuale ale Codului Fiscal tind sa contrazica aceasta teza.
         In prezent, exista prevederi exprese in Codul Fiscal care incadreaza sumele primite ca urmare a desfasurarii unei activitati in baza unui contract de munca in categoria veniturilor din salarii (art. 55 alin (1)-(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal coroborat cu pct. 69-79 din Normele Metodologice).
        Sunt asimilate salariilor orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor in vederea impunerii. Normele Metodologice la Codul fiscal aduc noi clarificari la pct. 69:
      “Avantajele in bani si in natura sunt considerate a fi orice foloase primite de salariat de la terti sau ca urmare a prevederilor contractului individual de munca ori a unei relatii contractuale intre parti, dupa caz.
        Pornind de la :
  • definitia instituita prin noile reglementari,
  • de la premisa ca Bacsisul reprezinta venituri obtinute ca urmare a unei activitati dependente (ca urmare a incheierii unui contract individual de munca, numai in timpul desfasurarii programului de munca, prin utilizarea resurselor, spatiilor si cu respectarea expresa a regulilor angajatorului)
  • din analiza definirii prin Codul Fiscal a avantajelor asimilate salariilor si a exceptiilor strict reglementate de legiuitor,
  • din analiza reglementarii bazei de calcul a contributiile sociale prin Codul fiscal,
       se poate concluziona ca, pana la aparitia unor noi reglementari, Bacsisul indeplineste conditiile de incadrare in categoria veniturilor asimilate salariilor, fiind supuse atat impozitului pe venituri salariale, cat si calculului contributiilor sociale.
      Nota: Bacsisul ramas la dispozitia salariatilor in conformitate cu prevederile Regulamentelor interne adoptate la nivelul operatorilor economici, a fost incadrat in categoria veniurilor din alte surse, conform H.G. 367/27.05.2015. Noile reglementari au intrat in vogoare incepand cu 01.06.2015. Astfel ca dilema expusa in prezentul articol apartine perioadei 07.05.-31.05.2015.
      Totodata, conform informatiilor difuzate de media, Guvernul pregateste noi reglementari prin care ar intentiona sa renunte definitiv la impunerea bacsisului in viitor. 

0 Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *